Mimoun Hermse

Werkervaring

Mimoun heeft de afgelopen jaren tientallen ondernemingswaarderingen verricht, hoofdzakelijk in conflictsituaties, als partijdeskundige of onafhankelijk waardeerder, zowel in als buiten rechte. Hij was diverse keren betrokken bij geschillen voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Veel voorkomende zaken die hij behandelt zijn aandeelhoudersgeschillen, economische schadeclaims en boedelscheidingen. Emoties kunnen hierbij hoog oplopen.

Als onafhankelijk waardeerder is het zaak om met een adequate procedure, waarin recht wordt gedaan aan partijen, het geschil tot een goed einde te brengen. Mimoun is als waarderingsdeskundige in de Deskundigenindex van de rechterlijke macht (DIX) ingeschreven.

Als partijdeskundige bepaalt hij samen met ondernemer en zijn adviseurs met welke strategie het best het

doel in een geschil kan worden bereikt. Verwachtingenmanagement is hierbij de sleutel. Als het belang van de zaak gebaat is bij een praktische oplossing zal Mimoun zich daar sterk voor maken, maar als het nodig is, staat hij pal voor de zaak.

Als partijadviseur begeleidt Mimoun opdrachtgevers in waarderingen met een fiscale context of op het gebied van waardemanagement. Bekijk hiervoor ook het overzicht van de rollen waarin hij kan optreden.

Hij heeft ervaring in de branches automotive, bouw, ict, pharmacie, vastgoed en zakelijke dienstverlening.

Werkkringen

Na eerst acht jaar in de audit en assurance praktijk werkzaam te zijn geweest bij een Big Four accountantskantoor, is hij als aandelenanalist bij een middelgrote vermogensbeheerder aan de slag gegaan. Hier was hij verantwoordelijk voor de aandelenselectie binnen diverse branches op Europees niveau. Sinds 2001 is hij als corporate finance adviseur werkzaam, eerst bij een in waarderingen gespecialiseerd bureau, vervolgens twee jaar bij een corporate finance boutique gericht op bedrijfsovernames en financieringsbegeleiding naast ondernemingswaardering.

De laatste jaren is Mimoun zelfstandig actief als ondernemingswaardeerder, sinds augustus 2016 onder de naam WaardeInzicht.

Opleiding

Mimoun volgde de NIVRA opleiding en studeerde (financiële) algemene economie en financiële bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens verdiepte hij zich verder in ondernemingswaardering met de postacademische opleiding Business Valuation aan de Rotterdam School of Management (RSM) en is hij opgeleid tot gerechtelijk deskundige via de postacademische opleiding aan de Universiteit Leiden.

Relevante nevenactiviteiten

Mimoun was als voorzitter van de commissie vaktechniek, thans als lid van deze commissie, actief binnen het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Verder was hij examinator bij Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO), bij welke stichting het examen voor de titel Register Valuator werd afgelegd. Thans wordt dit als assessment door het NIRV afgenomen. Tot slot was Mimoun projectmeester bij de opleiding Business Valuation van RSM.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.