Lidmaatschappen

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV)

Het NIRV is de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Een RV heeft door het volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding Business Valuation aan RSM of TIAS de kennis en expertise opgebouwd om een onderneming te waarderen en waarderingsvraagstukken uit te voeren. Niet alleen komen verschillende economische theorieën aan bod die aan de basis van het hedendaagse waarderen ten grondslag liggen, ook fiscale en juridische wetgeving wordt uitgebreid behandeld. De opleiding wordt afgesloten met een door RSM of TIAS afgenomen examen.

Aansluitend leidt een bij het NIRV met goed gevolg afgelegd assessment tot inschrijving in het register. Voorheen leidde het slagen voor het door Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO) afgenomen tweede examen tot inschrijving in het register.

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD)

Het LRGD registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte. De basale eisen voor opname in het register waarborgen, dat het register alleen toegankelijk is voor deskundigen die:

  • deskundig zijn op hun eigen vakgebied;
  • voldoende geschoold zijn als gerechtelijk deskundige;
  • hun kennis (zowel vakkennis als hun juridische kennis) op peil houden door deel te nemen aan permanente educatie.

Van een in te schrijven deskundige wordt tevens verlangd, dat hij aantoonbaar beschikt over de noodzakelijke juridische kennis. Aan de erkende opleidingen voor het optreden van deskundigen in de gerechtelijke procedure worden hoge eisen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.