Veelgestelde vragen

Onderstaand zijn per rubriek een aantal veel voorkomende vragen opgenomen met het antwoord.

Waardering algemeen

Ik wil de waarde van mijn onderneming weten. Nu heb ik gehoord dat voor mijn branche de vuistregel 4x het resultaat geldt. Geeft dit een betrouwbare indicatie van de waarde?

Dus alleen het resultaat is niet voldoende?

Als ik mijn jaarrekeningen geef over de afgelopen drie boekjaren, is er dan op basis van die cijfers een waardering op te stellen?

Wat is er dan nodig om een waarde te kunnen bepalen?

Maar de goodwill is toch een factor x de winst?

Maar wat krijg ik dan nog voor de naam van mijn bedrijf en de inventaris?

Wij stellen geen prognoses op want in het verleden is gebleken dat deze toch nooit uitkomen.

Wij kunnen slechts één maand vooruit kijken, welke zin heeft het dan prognoses op te stellen?

Wij zijn afhankelijk van eenmalige projecten met wisselende resultaten, bovendien weten we niet wanneer die projecten 'vallen'.

Aandeelhoudersgeschillen

Mijn medeaandeelhouder(s) en ik hebben een geschil en ik wil mijn aandelen verkopen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Welke andere mogelijkheden zijn er nog buiten de statutair bepaalde mogelijkheid?

Is er een verschil tussen het bepalen van een prijs of het bepalen van de waarde?

Nu heb ik gehoord dat er ook met multiples wordt gewerkt om de waarde van een onderneming vast te stellen?

Mijn medeaandeelhouder heeft een waarderingsrapport laten opstellen dat ik niet goed kan beoordelen. Kunt u mij daarbij helpen?

Op welke wijze kan u van dienst zijn bij een waarderingsonderzoek?

Economische schadeclaims

Door een contractopzegging lijdt mijn onderneming schade. Kan ik deze verhalen op de wederpartij?

Welke elementen komen voor schadevergoeding in aanmerking?

Op welke wijze wordt schade berekend?

Maar wat houdt dit dan concreet in?

Hoe langer ik wacht met de schadeberekening, des te meer duidelijkheid zal er komen over de gegevens die ik in de berekening moet opnemen?

Er is inbreuk gemaakt op mijn contract waardoor mijn onderneming schade lijdt. Gelden hiervoor dezelfde criteria om de schade te kunnen verhalen?

Echtscheidingen

Ik ben ondernemer en ga scheiden. Moet ik de helft van de waarde van mijn onderneming met mijn huwelijkspartner delen?

Ik heb tijdens het huwelijk de onderneming gekocht, waarbij volgens de huwelijkse voorwaarden de onderneming op mijn naam staat. Ik hoef dus niets te verrekenen?

Ik heb de onderneming niet met privémiddelen gekocht maar ben voor de financiering een lening aangegaan. Maakt dit de zaak anders?

Als er dan verrekend moet worden, hoe wordt de waarde dan vastgesteld van de onderneming?

Is het nog van belang of er sprake is van een pensioenvoorziening in eigen beheer?

Is de gehanteerde waarderingsmethodiek voor het bepalen van de waarde van de onderneming nog van invloed op de wijze waarop de draagkracht voor de alimentatie wordt vastgesteld?

Erfenissen en nalatenschappen

Ik heb een belang in een onderneming van mijn familie geërfd, hoe kan ik nagaan wat de waarde hiervan is?

Welke mogelijkheden zijn er dan nog meer?

Komt dit niet allemaal op hetzelfde neer?

Kunt u voorbeelden geven?

Is voor de bepaling van de waarde van de legitieme portie een eerder plaatsgevonden overdracht van ouders op kinderen nog van belang?

Heeft u nog vragen of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.