Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de website en de daarin opgenomen gegevens, kan Waarde Inzicht B.V. (hierna: WaardeInzicht) niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de gegevens en de inhoud van de website.

De gegevens en inhoud van de website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard ook.

WaardeInzicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website, en evenmin voor informatie op en het functioneren van websites, die door anderen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.