"En een keuze heeft pas werkelijk waarde, wanneer hij die kiest de waarde kent van wat hij verwerpt en de zwakheden van wat hij aanvaardt."  (Jan Greshoff, 1888 - 1971)

Waarderingsvraagstukken doen zich in allerlei situaties voor. Onderstaand is nog een aantal voorbeelden gegeven waarin een waardering nodig kan zijn. Wellicht heeft u zelf nog een ander waarderingsvraagstuk aan de hand. Legt u het vrijblijvend voor, dan kunnen we daar samen eens naar kijken.

Overige waarderingsvraagstukken

Personeelsaandelenplannen

Er kunnen verschillende redenen zijn om een personeelsaandelenplan op te zetten. Om personeel te binden (aandelen zonder zeggenschapsrechten of certificaten van aandelen), om personeel meer inspraak te geven (aandelen met zeggenschapsrechten) of omdat de onderneming in de startfase verkeert; personeelsaandelen zijn dan de valuta waarin de personeelsleden (deels) worden beloond.

De aandelen kunnen nieuw worden uitgegeven door de vennootschap of door bestaande aandeelhouders worden verkocht. Omdat de koop/verkoop van aandelen plaatsvindt tussen partijen die in een nauwe relatie tot elkaar staan, is van belang dat de prijsbepaling 'at arm's length' geschiedt. Dit houdt in dat bij de vaststelling van de aandelenprijs moet worden gekeken naar wat een derde onafhankelijke partij bereid zou zijn voor de aandelen te betalen. Wordt de prijs van de aandelen te hoog vastgesteld, dan biedt deze geen incentive meer voor het personeel. Wordt de prijs te laag vastgesteld, dan zal de Belastingdienst mogelijk nahefffingsaanslagen opleggen. Mede bepalend voor de waarde is onder andere of het personeel zeggenschap wordt geboden en het moment waarop de aandelen mogen en kunnen worden verhandeld.

Wij kunnen in overleg met uw fiscaal en juridisch adviseur behulpzaam zijn bij het opstellen van een personeelsaandelenplan en de waardebepaling uitvoeren.

Reorganisatie

In het kader van een reorganisatie kan het gebeuren dat bepaalde entiteiten, bedrijfsonderdelen of activa elders binnen de juridisch / fiscale structuur van de groep een nieuwe plek krijgen. Voor fiscale doeleinden kan dan de prijs waartegen dit gebeurt van belang zijn.

WaardeInzicht kan in overleg met uw fiscaal adviseur een waardering opstellen op basis waarvan de prijs kan worden vastgesteld.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.