Helpt u bij het bepalen van uw
bedrijfswaarde en waardemanagement

WaardeInzicht is onafhankelijk van:

  • Accountantskantoren
  • Belastingadvieskantoren
  • Corporate financekantoren
  • Financiële instellingen

Wat kunnen we voor u betekenen?

WaardeInzicht - Ondernemingswaardering bij aandeelhoudersgeschilen
Aandeelhoudersgeschillen

Bij waarderingsgeschillen vindt vaak een volledige waardering plaats. Soms kan echter een oplossing worden gevonden met een uitspraak over een aantal geschilpunten dat partijen verdeeld houdt. WaardeInzicht bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn.

WaardeInzicht - Ondernemingswaardering bij economische schadeclaims
Economische schadeclaims

Wordt u geconfronteerd met een economische schadeclaim wegens contractbreuk of onrechtmatige daad?  Of heeft u zelf schade geleden? Dan is het zaak uw claim zo goed mogelijk te onderbouwen en te waarderen. WaardeInzicht kan u hierbij in samenwerking met uw juridisch adviseurs behulpzaam zijn.

WaardeInzicht - Ondernemingswaardering bij echtscheidingen
Echtscheiding

Een echtscheiding leidt tot veel emoties. Het is dan lastig om de financiële zaken goed te kunnen beoordelen. Een hoog besteedbaar 'inkomen' bijvoorbeeld wil niet altijd zeggen dat het de onderneming goed gaat. Een deskundige blik op de ondernemingswaarde is dan essentieel.

WaardeInzicht - Ondernemingswaardering bij erfenissen en nalatenschappen
Erfenissen en nalatenschappen

Maakt een onderneming deel uit van de nalatenschap? Dan is het vaak moeilijk voor de erfgenamen hier de waarde van te bepalen, zeker als zij niet binnen de onderneming actief zijn. Laat u zich dan bijstaan voor een juist WaardeInzicht.

WaardeInzicht - Ondernemingswaardering bij bedrijfsopvolgingen
Bedrijfsopvolging

Heeft u een opvolger op het oog maar kent u de waarde van uw bedrijf onvoldoende? WaardeInzicht helpt met een waardering bij bedrijfsopvolging van ouder(s) door kind(eren) of van eigenaren door werknemers.

WaardeInzicht - Waardemanagement en investeringsselectie
Waardemanagement en investeringsselectie

Levert uw strategie wel voldoende waarde op? Haalt u uit uw bedrijf wat erin zit? Zijn de ondernemings-doelen op adequate wijze vertaald in financiële doelstellingen? Wij kunnen samen met u de waarde inzichtelijk te maken.

Over Ons

Als onafhankelijk waardeerder is het zaak om met een adequate procedure, waarin recht wordt gedaan aan partijen, het geschil tot een goed einde te brengen.

Als partijdeskundige bepaalt Mimoun samen met ondernemer en zijn adviseurs met welke strategie het best het doel in een geschil kan worden bereikt.

Verwachtingenmanagement is hierbij de sleutel. Als het belang van de zaak gebaat is bij een praktische oplossing zal Mimoun zich daar sterk voor maken, maar als het nodig is, staat hij pal voor de zaak.

Welke rol kan WaardeInzicht voor u vervullen?

Partijadviseur

Als partijadviseur geeft WaardeInzicht u advies bij aan- / verkoop van uw onderneming, investeringsselectie of waardemanagement.

Onafhankelijk waardeerder

WaardeInzicht, voor als u een onafhankelijk oordeel over de waarde wilt.

Partijdeskundige

Bij waarderingen staan we u bij als partijdeskundige, zowel in geschillen als daarbuiten.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Of wilt u eens vrijbijvend sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met Mimoun Hermse.